Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

NODARBĪBAS

      Bērnudārzā jau no 3 gadu vecuma bērni sāk apgūt valodas - angļu valodu abās plūsmās un latviešu valodu krievu plūsmā. Tas nozīmē, ka angļu valodas pedagogs un latviešu valodas pedagogs krievu plūsmā, strādājot ar bērniem, runā angliski vai latviski, turklāt katru dienu notiek gan angļu valodas, gan latviešu valodas nodarbības.

  Lai veicinātu bērnu personības daudzpusīgu attīstību, organizētu bērnus darbam, audzinātu viņus patstāvīgākus, veidotu bērnu priekšstatus, sniegtu zināšanas, attīstītu roku muskulatūru, tēlaino domāšanu, veidotu pareizu stāju un sagatavotu bērnus skolai, mēs piedāvājam šādas nodarbības:

  • sagatavošana skolai (valodas attīstība, matemātisko priekšstatu veidošana, lasīt un rakstīt mācīšana, sociālo iemaņu attīstīšana)-6 nodarbības nedēļā;
  • angļu valoda- 5 nodarbības nedēļā;
  • latviešu valoda kā otrā valoda- 5 nodarbības nedēļā;
  • mūzika -2 nodarbības nedēļā;
  • māksla-2 nodarbības nedēļā;
  • dizains (veidošana, aplikācija, darbs ar plastilīnu un dabas materiāliem) - 2 nodarbības nedēļā;
  • attīstošās spēles, kuras reizi nedēļā vada bērnu psihologs;
  • sporta dejas -2 nodarbības nedēļā;
  • sports -2 nodarbības nedēļā;
  • attīstošās spēles-2 nodarbības nedēļā;  

    Tādus mācību priekšmetus kā sagatavošana skolai krievu plūsmā, sporta dejas, mūzika, sports, māksla grupās papildus nāk mācīt tieši attiecīgajā mācību priekšmetā specializējušies pedagogi!