Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

TRADĪCIJAS

      Pirmsskolas izglītības iestādē KLASIKA tiek svinēti arī dažādi svētki:

 • Zinību diena 1. septembrī
 • Miķeļdiena
 • Mārtiņdiena
 • Ziemassvētku un Vecgada pasākumi
 • Valentīndiena
 • Lieldienas
 • Mātes dienas koncerts

          un izkoptas savas tradīcijas, kas izveidojušās gadu gaitā:

 •  Rudens grupu svētki
 •  Angļu valodas pēcpusdienas latviešu plūsmas grupās un valodu pēcpusdienas krievu plūsmas grupās
 • Izlaidumi sagatavošanas grupām
 • Ķiploku akcija
 • Sporta svētki ar vecāku piedalīšanos
 • Leļļu teātru un citu mākslinieku viesošanos bērnudārzā

Bērnu Jubileju svinības!

Lai labāk iepazītu savu Dzimteni, organizējam ekskursijas pa Latviju!