Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

MŪSU PEDAGOGI

Ramona Simona Mežgaile

Direktores vietniece pirmsskolas jomā

Tālrunis: +371 25653818

 

Ieva Paulauska

“Sākumā mēs bērnus mācam. Vēlāk paši no viņiem mācamies.” ( Rainis) 

Ieva “Klasikā” strādā kopš 1999. gada un sevi ir pierādījusi ne tikai kā administratīvais darbinieks un profesionāls, radošs pedagogs, pilnvērtīgi sagatavojot bērnus skolai, bet arī kā izpalīdzīgs un pretimnākošs kolēģis.

Skolotāja ir ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību, kā arī papildinājusi savas zināšanas dažādos kursos.  Ievai patīk laba literatūra un teātris, svarīgākā dzīves vērtība ir ģimene un bērni.

Irina Mačevska

„Kad mēs bijām bērni, mums ātrāk gribējās būt pieaugušiem.....Tomēr tagad, kad esam pieauguši, mums nereti rodas vēlēšanās atgriezties brīnišķīgajā un laimīgajā bērnībā. Tādēļ gribētos aicināt gan vecākus, gan pedagogus- paildzināsim bērniem to neaizmirstamo un burvīgo laiku, ko mēs visi saucam par bērnību.....” 

Irina „Klasikā” strādā kopš 2004. gada un viņas pieeja darbā gan ar bērniem, gan pieaugušajiem ir kā humora, veiksmīgas komunikācijas un radošuma apvienojums.

Skolotāja ieguvusi pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju un izglītības Zinātņu bakalaura grādu. Irinai interesē sports, zīmēšana, noformēšana, jautras izklaides, dzīvnieki un viņa mīl uzņemt viesus savās mājās.

Kristīna Soloha

„Skolotājs ir kompass, kas skolēnos aktivizē zinātkāres, zināšanu un gudrības magnētus”. (Evers Garisons)

Kristīna strādā Klasikā kopš 2009 gada, mācot bērniem angļu valodu un vadot Klasikā dažādus pasākumus gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Kristīna studējusi Latvijas Universitātē, bakalaura grādu ieguvusi Komunikācijas zinātnē, bet maģistra studijas aizvadītas angļu valodas programmā "Baltic Sea Region Studies". Papildus apmeklēti dažādi kursi un semināri.

Kristīnai ir plašs interešu loks - patīk mūzika, teātris, literatūra, māksla un kultūras vēsture, kā arī diplomātija, starptautiskie un starpkultūru sakari, patīk iepazīt jaunus cilvēkus un ceļot. Patīk valodas, īpaši angļu un franču valodas. Patīk peldēt, burāt un braukt ar velosipēdu, kā arī vadīt pasākumus un atrasties uz skatuves

Kristīnas radošums un  enerģija palīdz ne tikai darbā ar bērniem, bet arī kolektīvā ienes īpašu dzirksti un pozitīvu starojumu.

Inga Bērziņa

"Mūzika dzimst trīs reizes: pirmoreiz komponistā, otrreiz- izpildītājā, trešo reizi- klausītāju sirdīs.” /D. Kabaļevskis/

Inga ”Klasikā” strādā kopš 2006. gada, attīstot bērnus muzikāli mūzikas un klavieru nodarbību laikā. Skolotāja beigusi Rīgas Izglītības un vadības augstskolu, iegūstot mūzikas skolotāja, kordiriģenta, klavierspēles skolotāja kvalifikāciju. Iegūts arī Bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā. Inga 2 gadus studējusi Klaipēdas konservatorijā, ir apgūta akordeona, kokles, klavieru, blokflautas, ērģeļu spēle.

Skolotāja ir sajūsmā par mūziku, ceļošanu un ļoti labprāt dodas pie jūras jebkurā gadalaikā. Skolotāja jau daudzus gadus mūs priecē ar talantu iemācīt bērniem skaisti dziedāt gan solo, gan ansamblī. Inga ir sirsnīga, atsaucīga un profesionāla skolotāja.

Pārsla Prokopoviča

„Bērni vienmēr ir ar kaut ko aizņemti. Tas ir visai derīgi, tāpēc ne tikai nav jātraucē, bet jādara tā, lai viņiem vienmēr būtu ko darīt.”(Kamenskis)

Pārsla „Klasikā” strādā kopš 2012. gada septembra kā pirmsskolas izglītības skolotāja, savu mīļumu un patieso sirsnību veltot latviešu plūsmas grupiņu bērniem.

Skolotāja ļoti mīl bērnus un jau no bērnības, auklējot un mācot lelles, zināja, ka reiz kļūs par pirmsskolas skolotāju.

Patīk dziedāt un dejot, braukt ar velosipēdu, bieži dodas velo izbraucienos ar ģimeni. Regulāri apmeklē kultūras pasākumus. Garšo saldumi, tāpēc patīk kaut ko gardu pagatavot svētku reizēm un ikdienai. 

Pārsla RPIVA Cēsu filiālē ir ieguvusi pirmsskolas un sākumskolas skolotājas kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu pedagoģijā. 

Lidija Gornova

„Viduvējs skolotājs iepazīstina. Labs skolotājs skaidro. Izcils skolotājs rāda. Liels skolotājs iedvesmo”. (Stropi Arthur Ward)

Klasikā strādā kopš 2015. gada, sākotnēji veicot skolotāja palīga pienākumus, bet kopš 2016. gada novembra, pildot arī pirmsskolas skolotāja darbu. 

  Lidija 2016. gada septembrī uzsākusi studijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pirmsskolas izglītības skolotājs” Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akademijā .

Skolotājai patīk dejot, lasīt labas grāmatas un pavadīt laiku ar savu ģimeni pastaigās, sarunās un spēlēs.

Lidija savu darbu dara ar lielu atbildības sajūtu, centību un mīlestību.

                                                                             Elīna Ždaņko

"Pedagogs ir radoša profesija – reizē aktieris un režisors. Atraisīt bērnā dusošo radošumu spēj tikai radošs skolotājs ar elastīgu domāšanu, pedagoģisko azartu un bērnu mīlestību." (R.Bebre)

   Elīna ir kopā ar mums "Klasikā" kopš 2017. gada septembra, mācot bērniem latviešu valodu. Skolotāja beigusi Latvijas Universitāti, ieguvusi profesionālo pedagoģijas izglītību kā pirmsskolas un sākumskolas skolotāja, kā arī profesionālo maģistra grādu Izglītības vadībā.

   Elīnai interesē ceļošana, sportošana un peldēšana. Viņa ir smaidīga, dzīvespriecīga un labsirdīga. Skolotāja ļoti mīl bērnus, patīk kopā ar bērniem dziedāt, dejot un iet jautrās rotaļās.