Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

Privātas vidusskolas „Klasika” pirmsskolas izglītības grupas

 Privātās vidusskolas „Klasika” sešās pirmsskolas izglītības grupās mācās un rotaļājas dažādu tautību bērni.

Tā kā liels akcents tiek likts uz bērnu pilnvērtīgu sagatavošanu skolai dzimtajā valodā, tadēļ  bērni no 3 gadu vecuma  apmeklē grupu atbilstīgi izvēlētajai izglītības programmai, bet visi kopā  satiekas  jautros pasākumos,  ikdienas situācijās, ekskursijās, kā arī  apmeklē interešu izglītības nodarbības (dejas, šahs, māksla, ansamblis). Izņēmums ir paši mazākie grupā „Bitītes”, kurā dienu kopā pavada dažādu tautību bērni vecumā no 3-4 gadiem. Bērniem ir iespēja apgūt ne tikai dzimtās valodas pamatprasmes, socializēties, bet arī  iepazīt citā valodā runājošus vienaudžus un gūt pirmās zināšanas otrajā valodā vai svešvalodā.

Mēs lepojamies ar pozitīvu un radošu mikroklimatu, ar padziļinātām valodu mācībām, kad  angļu valoda  kā svešvaloda  vai latviešu valoda kā otrā valoda tiek apgūtas ne tikai intensīvu rotaļnodarbību veidā, bet arī ikdienas procesā, pirmsskolas skolotājām runājot ar bērniem visas dienas garumā

Divas reizes nedēļā kvalificētu speciālistu vadībā  bērniem tiek organizētas  attīstošas mūzikas, vizuālās mākslas, sporta un sporta deju nodarbības, veiksmīgi  integrējot tās mācību procesā  starp  valodu mācībām un gatavošanos skolai.

Ikdienas darbu papildina  ne tikai izklaidējoši, bet arī izglītojoši  svētki, kuri nu jau ir kļuvuši par izglītības iestādes ikgadēju tradīciju. Visi kopā svinam Zinību dienu, Miķeļus, Rudens svētkus  valodu pēcpusdienas grupās,  Mārtiņus,  Latvijas dzimšanas dienu,  Ziemassvētkus,  Meteņus,  Sporta svētkus kopā ar vecākiem,  Lieldienas, Mātes dienu un  izlaidumu.

Nāc un pievienojies mums!