Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

Projekta “ICT WORLD 2017” – eTwinning Nacionālās balvas 2017 ieguvējs Privātā vidusskola “Klasika”

Spēja veidot algoritmus, telpiskā domāšana, darbs komandā, būt uz “Tu” ar modernajām tehnoloģijām – tās ir 21.gadsimta cilvēkam nepieciešamās prasmes. Erasmus+ un eTwinning projekts “ICT WORLD: Imaging, Coding, Transforming and Simulating the World” apvieno sešu valstu (Vācija, Latvija, Francija, Spānija, Čehija, Somija) skolotājus, lai mācību procesā daudzus reālās dzīves aspektus atainotu ar datorprogrammu nodrošinājuma palīdzību, lai skolēni iemācītos brīvi rīkoties ar SCRATCH, GEOGEBRA, SKETCHUP, ARDUINO, GIMP, GAPMINDER u.c. Savu grandiozo plānu realizēšanu mēs esam sadalījuši trijos etapos. Pagājušā mācību gadā galvenā uzmanība tika pievērsta darbam ar programmēšanas platformu SCRATCH un dinamisko matemātikas datorvidi GEOGEBRA. Šim etapam mēs devām nosaukumu “ICT World 2017”, un varam pastāstīt par padarīto.

Kā tad viss sākās? Pagājušā mācību gada sākumā, laikā no 2016. gada 7. septembra līdz 9. septembrim, tradicionālo skolas Pētniecisko dienu ietvaros mēs piedalījāmies radošajā darbnīcā “WWW – Wonderful Waterwork”. Brīvā dabā ārpus skolas dažāda vecuma skolēni tika apvienoti darba grupās, lai pētītu ūdens strūklas trajektoriju un modelētu to ar GEOGEBRA palīdzību. Rezultātu apkopošanai mēs izmantojām tādu metodi kā Google dokumentu kopīgošana un to kopīga rediģēšana. Pēc tam ieinteresētie skolēni (8., 9.klase) un skolotāji apvienojās komandā, līdz ar to darbs projektā varēja sākties.

Kad radošās darbnīcas materiāli tika ievietoti projekta Twinspace vidē, par mūsu eksperimentiem sāka interesēties arī partnerskolu komandas. Dažas no tām veica šos eksperimentus savā skolā, apstiprinot mūsu pētījumu par to, ka ūdens strūklas trajektorija tiešām ir tuva parabolai.

Lai iepazīstinātu savus projekta partnerus ar savu valsti Latviju, Rīgu un skolu “Klasika”, skolēni izveidoja videofilmu un ar tieššaistes rīku GLOGSTER – arī interaktīvos plakātus.

Programmēšanas platformu SCRATCH projekta dalībnieki apguva šim nolūkam organizētu semināru un arī datorikas stundu laikā. Oktobrī viņi piedalījās “Starptautiskās programmēšanas stundas” aktivitātēs un saņēma atbilstošus sertifikātus.

Tad sākās visinteresantākais - katrai nacionālai komandai vajadzēja izdomāt ideju datorspēlei un ar SCRATCH palīdzību programmēt šīs spēles pirmo līmeni. Tādā veidā tika uzsāktas programmēt 6 spēles, un nacionālās komandas ik pa divām nedēļām savā starpā mainījās ar līmeņiem, kā arī turpināja darbu. Galarezultātā tapa sešas datorspēles, katra no tām ar sešiem līmeņiem. Mūsu komanda uzsāka spēles “Six golden keys” veidošanu, kura tika veltīta katras partnervalsts ievērojamāko vietu izzināšanai.

Projekta dalībnieki ar nepacietību gaidīja katru e-pasta vēstuli ar nākamo spēli, kurai vajadzēja izdomāt kārtējo etapu un pēc tam to arī realizēt. Bija ļoti interesanti uzzināt, ko izveidojuši partneri. Un kā gan ne – visi taču varēja ļaut pilnīgu vaļu savai fantāzijai!

Vēlāk izrādījās, ka Starptautiskajā tiešsaistes balsojumā spēle Six golden keys ir atzīta par populārāko. Var apgalvot, ka šī spēle ir arī visizzinošākā.

Ja jūs vēlaties uzzināt kaut ko jaunu un mazliet izklaidēties, aicinām izmēģināt šo un arī citas spēles mūsu projekta Twinspace vidē, izmantojot attēlā redzamo QR kodu. Šo kodu izveidoja vācu partneri.

Decembrī tika izsludināts SCRATCH veidotu Ziemassvētku kartīšu konkurss. Veiksmīgākos darbus nosūtījām partnervalstīm kā svētku apsveikumus.

2017.gada janvārī skolas tradicionālā Intelektuālā maratona ietvaros skolotāji – projekta dalībnieki pirmo reizi piedāvāja 136 skolēniem no dažādām Latvijas skolām veikt Datorikas etapa “Dzīvā ģeometrija datora acīm” (“The living geometry as seen by the eyes of computer”) uzdevumus, kuros bija ietverti pētnieciska rakstura elementi ar GEOGEBRAS palīdzību. Sava darba pašvērtējumā skolēni atzina, ka viņiem ļoti patika pētīt regulārus daudzstūrus, apvienojot matemātiku ar tehnoloģiju sniegtajām iespējām.

Vēlāk projekta semināros uzsākām pamatīgāku darbošanos un apmācības programmā GEOGEBRA. Skolēni apvienoja iegūtās ģeometrijas zināšanas ar māksliniecisko izpratni par krāsu un formu, piedaloties radošajās darbnīcās Flowers”, “Stained glass u.c.

Tad visu valstu projekta dalībnieki aktīvi piedalījās starptautiskajā GEOGEBRĀ veidotu radošo darbu konkursā “Lieldienas”. Radot darbus, tika izmantoti Vācijas matemātikas un informātikas skolotājas Monikas Švarces izstrādātie materiāli.

Mūsu projekta dalībniecēm – 8.klases skolniecēm Annai Greitānei un Polinai Lobanovai starptautiskā žūrija piešķīra attiecīgi godpilno I un III vietu.

Skolēni atzina, ka, strādājot GEOGEBRĀ, viņiem ļoti iepatikās veidot animācijas, jo, izmantojot animācijas, var iegūt fantastisku rezultātu.

Aktīvi darbojoties, mēs pat esam paveikuši vairāk nekā ieplānots. Tagad projekta dalībniekiem ir iemaņas ne tikai darbā ar SCRATCH un GeoGebra, bet arī ar 3D programmu SKETCHUP. Līdz ar to noslēdzošais aizvadītā mācību gada darbs bija Brandenburgas vārtu 3D modelis, kuru mūsu komandai piedāvāja izveidot vācu partneri. Toties mēs uzaicinājām čehu partnerus izmēģināt roku Gaismas pils – Latvijas Nacionālās bibliotēkas 3D modelēšanā.

Tagad mūsu darbs turpinās kā “ICT World 2018”, un mēs vēl gūsim daudz jaunu ideju un veiksim daudz interesantu projektu. Bet padarītais vainagojies panākumiem – esam izcīnījuši eTwinning Nacionālo balvu – 2017! Sakām vislielāko paldies visiem projekta dalībniekiem – skolēniem, skolotājiem un galvenajiem atbalstītājiem - vecākiem! Paldies arī eTwinning Nacionālai aģentūrai par palīdzību un veiksmīgu sadarbību!

Tatjana Vinokurova, Ināra Vasiļevska, matemātikas skolotājas