Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

“Erasmus+” projekta “Teaching math through English – CLIL in STEM” īstenošana privātajā vidusskolā “Klasika” 2015./2016. mācību gadā

2014./2015.m.g. izskaņa privātai vidusskolai  “Klasika” nesa priecīgu vēsti – skola saņēma finansējumu iecerētajam projektam “Teaching math through English – CLIL in STEM”. Projekta ideja neradās tukšā vietā, bet gan kā loģisks turpinājums jau realizētajiem projektiem multilingvālā izglītībā. Īsumā – skolēnu redzeslauka matemātikā un ekonomikā paplašināšana pielietojot angļu valodu. Mūsu mērķis bija attīstīt skolēnu prasmes matemātikā un ekonomikā, un pilnveidot zināšanas angļu valodā, darot to vienlaicīgi. Sekojoši projekta īstenošanā piedalījās trīs skolotājas – skolas direktore, ekonomikas skolotāja Svetlana Šibko-Šipkovska, matemātikas skolotāja Tatjana Vinokurova un angļu valodas skolotāja Māra Kreicberga.

Projekta galamērķis bija izstrādāt un aprobēt mācību stundu ciklu ekonomikā un matemātikā  desmito klašu skolēniem pielietojot CLIL metodiku.

Darbu mēs sākām augustā, lai jau septembra pirmajā nedēļā, kad skolas nometnē Saulkrastos notiek projekta nedēļa, realizētu pirmo projekta daļu - “Small workshop of eco-friendly cardboard furniture” (“Videi draudzīgu kartona mēbeļu miniražotne”). Šajā projekta daļā piedalījās grupa skolotāju un skolēnu no Beļģijas. Darba valoda - angļu. No matemātikas viedokļa raugoties, skolēni aktualizēja savas zināšanas ģeometrijā, analizēja, no kādām ģeometriskām figūrām sastāv konstruējamās mēbeles un, risinot darba uzdevumu,  mēģināja pareizi izveidot sešstūri, kvadrātu, utt. Turpinājumā vajadzēja aprēķināt izmaksas un iespējamo peļņu – un tā jau bija tīrā ekonomika! Secinājums – mūsu mēbeļu ražotne bija īsts CLIL in STEM darbībā!

Mācību gada laikā projekta ietvaros tika izstrādātas un aprobētas, tostarp  vārdnīca ar attiecīgu terminoloģiju, stundas ar CLIL metodikas pielietošanu septītām un desmitām klasēm          VEKTORI un FUNKCIJAS.

Ļoti interesantas izvērtās mūsu viesskolotājas no Kipras Anastasijas Solea stundas (kopumā tādas bija 14) septītām un desmitām klasēm. Arī seminārs skolotājiem raisīja interesantu viedokļu apmaiņu un kopumā vērtējams kā neatsverama pieredzes apmaiņa skolotāju starpā.

Projekta izskaņā skolēni rakstīja esejas angļu valodā “Matemātika mana nākotnes profesijā”. Šīs patiesi radošās un interesantās esejas iespējams izlasīt e-Twinning un kalpo kā atzinība projektā paveiktajam darbam, jo, kā izrādās, matemātika ir visur!

Šī projekta apraksts nebūtu pilnīgs, ja nepieminētu vēl vienu aspektu – skolotāju mobilitātes. Visām projektā iesaistītām skolotājām, to pavisam bija trīs, bija vienreizēja iespēja papildināt savas zināšanas CLIL metodikā angliski runājošās zemēs – Maltā un Lielbritānijā. Tāpat tā bija vienreizēja iespēja dalīties savā pieredzē un  gūt pieredzi no kolēģiem, lai tālāk realizētu to projektā un piedāvātu kolēģiem Latvijā.

Privātās vidusskolas “Klasika” angļu valodas skolotāja, projekta koordinatore  Māra Kreicberga