Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

Filozofijas stundās mācāmies diskusiju

 Iepazīstoties ar renesanses un jauno laiku filozofu – Makjavelli, Pontāno, Nīčes, Sartra u.c. darbiem par cilvēku, sabiedrību, izglītības nozīmi, valsti, 11a un 12a klases skolēni filozofijas esejās formulējuši savu viedokli, gan noraidot domātāju uzskatus, gan atbalstot tos.

Sen aizsāktas tēmas, izrādās, joprojām ir aktuālas, varbūt pat aktuālākas nekā tolaik, kad cilvēks vēl tik ļoti neapdraudēja dabu un pats sevi.

Bet vērtīgākais, ko skolēni guvuši, – mācījušies pamatot savus spriedumus, tā nonākot pie atziņām.

Dažas atziņas no skolēnu darbiem:

Par cilvēku - atbildot uzskatam, ka cilvēks ir pati lieliskākā būtne uz zemes.

„Cilvēks, manuprāt, ir tikai viena no sugām šajā pasaulē. Mēs nevaram sevi uzskatīt pārākus par dabu, jo esam tikai dabas daļa – atkarīgi no dabas.”

(Artūrs Romeiko 11a)

„Cilvēks ir daļa no dabas, viņš nav pārāks par dabu. Iespējams, ir pat kas krietni mazāks, kam dabā jāiekļaujas. Jo daba savā ziņā ir dievs – tā radījusi cilvēku. Cilvēks savu intelektu attīstījis pārāku par citām dzīvajām būtnēm uz zemes, tātad, - cilvēkā ir arī kāda dievišķā daļa, un tāpēc viņam jābūt ļoti atbildīgam.”

( Armands Kindzulis 11a)

„Manuprāt, nevar piekrist uzskatam, ka cilvēki ir dievišķīgi. Ja viņi tādi būtu, tad uz pasaules nebūtu vēlmes demonstrēt pārākumu un nebūtu naida starp cilvēkiem – viņiem nevajadzētu sacensties. Varenie nesacenšas, viņi zina, ka tādi ir.”

(Gvido Zēvalds 11a)

„Ir skaisti cilvēki - dievišķīgi, un ir neglīti cilvēki. Bet ne izskats ir tam kritērijs, to nosaka cilvēku izturēšanās, rīcība, attieksme. Skaistie un dievišķie cilvēki ir tie, kuri ir labi sirdī un nevēl citiem ļaunu.”

(Ligita Ķibilda 11a)

Par valsti – vērtējot valsts pastāvēšanas jēgu

„Es uzskatu, ka taisnība ir Pontāno, kurš valsts mērķi redz taisnīguma un labklājības saglabāšanā tautai. Valstij ir jābūt demokrātiskai, un tajā jāvalda taisnīgumam. Valdības atbildība ir vispirms atbildība par tautu – tās dēļ ir valsts.”

(Artūrs Romeiko 11a)

„Humānists ir tikai tas autors, kurš aicina valdību domāt par cilvēkiem, - par viņu labklājību, par taisnīgumu. Valdniekam nav jāplāno karš, jo cieš tauta, bet svarīgāk – kā no tā izvairīties.”

(Ligita Ķibilda 11a)

Par izglītības un skolas nozīmi

 „Izglītība un skola ir vajadzīgas, jo tās, pirmkārt, māca cienīt sabiedrību, kurā dzīvojam, māca iekļauties sabiedrībā. Kad mēģina mācīt, kas ir pareizi un labi, kā uzvesties, daudzi kļūst agresīvi. Tas nekur neved. Ja cilvēkiem neiemācīs uzvedības normas, morāli un ētiku, tad sabiedrība kļūs aizvien nekulturālāka, netīrāka, bīstamāka – mēs atgriezīsimies viduslaikos. Dzīvē noder skolā mācītais, - ja gribam gūt panākumus un sabiedrības cieņu.”

(Dainis Turkins 12a) 

Atpakaļ