Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

Intelektuālais maratons 

 27.janvārī 1.-4. klašu grupa

“KLASIKA”

“HARMONIJA”

 

9:30-9:45        

Līnija zālē.

Iepazīšanās ar intelektuālā maratona norisi.

Individuālo ceļojuma lapu saņemšana.

9:45 – 12:30

Latviešu, krievu valoda

svešvaloda

Angļu valoda

Dabaszinības

Konstruēšana

Vizuālā māksla

Praktiskā matemātika

12:30 - 12:50

12:50 – 14:20

Pusdienas

Mācību stundas atbilstoši sarakstam

28.janvārī 5.-12. klašu grupa

 “KLASIKA”, “HARMONIJA”,

Valmieras 2.vsk, RĪGAS 22.vsk, 64.vsk

 

9:30 – 9:45                         

Līnija zālē.

Iepazīšanās ar intelektuālā maratona norisi.

Individuālo ceļojuma lapu saņemšana.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9:45 – 10:10

10:15 – 10:40

10:45 – 11:10

11:15 – 11:40

11:45 – 12:10

12:15 – 12:40

12:45 – 13:10

Dzimtā valoda-Latviešu valoda, Krievu valoda

Vēsture, Sociālās zinības

Dabaszinības-Ķīmija, Ģeogrāfija, Fizika, Bioloģija

Angļu valoda

Matemātika

Heiristika

Finanšu pratība

13:10-13:15                    

13:15-13:40

Individuālo ceļojuma lapu nodošana skolotāju istabā

Pusdienas

13:40-15:05                          

Tikšanās ar Cietvielu fizikas institūta pētnieku

Pēteri Ļesņičenko

Atpakaļ