Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

LASĪTPRASME

 5. decembrī LU Lielajā aulā notika Starptautiskā skolēnu lasītprasmes novērtēšanas pētījuma IEA PIRLS 2016 rezultātu paziņošana un konference.

IEA PIRLS ir vērienīgs starptautisks lasītprasmes novērtēšanas pētījums 4. klašu skolēniem. 2016. gada pētījumā piedalījās 4157 skolēni, viņu vecāki, skolotāji un skolu direktori no 150 Latvijas skolām.

Mūsu skolas tagadējās 6.a un 6.b klases (tad 4. klases) skolēni 2016. gada pavasarī arī piedalījās Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā PIRLS 2016, ko veica Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts.

Pētījuma mērķis – palīdzēt pilnveidot lasīšanas mācīšanos un mācīšanu, kā arī Latvijas izglītības sistēmu kopumā.

Mūsu skolas sasniegumi kopējā kontekstā redzami pētnieku sagatavotajās tabulās.

Apsveicu skolēnus un vecākus ar salīdzinoši augstajiem rezultātiem!

Paldies visiem sākumskolas skolotājiem par darba ieguldījumu skolēnu lasītprasmes veicināšanā!

Mēs apsveicam mūsu skolēnus un viņu skolotājus Natāliju Bondarevu un Aigu Bērziņu ar teicamiem rezultātiem!

Ināra Volksone, direktores vietniece

Svetlana Šibko-Šipkovska, skolas direktore

Atpakaļ