Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

REITINGA REZULTĀTI

Reitings – pēdējo gadu izplatītākā sistēma, kā kontrolēt mācību procesa rezultātus, sistematizējot informāciju par izglītojamo sasniegumiem. Reitinga sistēma ļauj realizēt izglītojamo audzināšanas un socializācijas uzdevumus, ņemot vērā individuālās un vecumposmu īpatnības.

Galvenais reitinga sistēmas mērķis: formēt un veicināt skolēnu mācīšanās motivāciju.

Reitinga sistēmas uzdevumi:

  • izglītojamo izzinošās, radošās, intelektuālās aktivitātes sekmēšana;
  • izglītojamo iesaistīšana radošajā, pētnieciskajā, projektu izstrādes darbībā;
  • katra bērna potenciāla atklāšana, kā arī talantīgo, īpaši spējīgo skolēnu atklāšana un atbalsts viņu spēju izaugsmei.