Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039
 • Skola

  Kas ir svarīgāks – audzināšana vai izglītība? „Klasika” piedāvā skolas modeli ar vienotu koncepciju vispusīgai personības attīstībai.

  Lasīt vairāk
 • Bērnudārzs

  „Gribu, varu, daru!” – tieši tāds modelis aktivizē bērna radošo sākumu no idejas līdz realizācijai, palīdz attīstīt visas bērna spējas un talantus.

  Lasīt vairāk
 • Vasaras nometne

  Brīvdienas – tā ir alternatīva skolā pavadītajam laikam, bet arī tā ir iespēja izglītoties. „Radošums” un „būt kopā” – tie ir divi galvenie vasaras nometnes „Klasika” principi.

  Lasīt vairāk
 • Projekti

  Starpkultūru intelektuālā kompetence un nacionālās identitātes saglabāšana multikulturālā vidē tie ir galvenie virzieni skolas un starptautiskajos  projektos.

  Lasīt vairāk

“Matemātiskā daudzcīņa”

Visa mūsu dzīve ir saistīta ar matemātiku: laiks, iepirkumi veikalā, automobiļa braukšanas ātruma noteikšana. Bez matemātikas nebūtu elektrības, datoru un interneta.

Šā gada 28. februārī un 1. martā skolā norisinājās ikgadējā “Matemātiskā daudzcīņa”. Olimpiādē piedalījās 3. un 4. klašu skolēni. Šogad olimpiādes tēma bija profesijas un to daudzveidība. Pildot uzdevumus, skolēniem tika dota iespēja iepazīties ar dažādu profesiju aprakstiem.

              Matemātiskajā daudzcīņā piedalījās vairāk kā 20 Rīgas skolu!

Uzdevumi gan 3. klasei, gan arī 4. klasei bija nestandarta, taču, lai tos izpildītu bija pilnīgi pietiekams ar skolēnu zināšanām attiecīgajā vecumā. Uzdevumi bija dažādās sarežģītības pakāpēs, tie bija interesanti un neordināri.

Iesākot olimpiādi, skolēnos bija jūtams uztraukums, taču vēlāk skolēni iejutās un pat aizrāvās.

Pateicamies par piedalīšanos katram dalībniekam un liels paldies skolotājiem, kuri gatavoja skolēnus šai daudzcīņai!

Pēdējā olimpiādes diena noslēdzās ar domu un vēlmi arī turpmāk rīkot šāda tipa konkursu, bija dzirdamas tikai pozitīvas atsauksmes gan no skolotājiem, gan arī no pašiem dalībniekiem!

Man kā organizatoram bija neizsakāms gandarījums par padarīto darbu!

Skolotāja Ausma Delvere  

Esam apkopojuši skolēnu rezultātus (Skat. pielikumā nr. 1 3. klasei, pielikumā Nr. 2 4. klasei).

​Skolēniem tika piedāvāta iespēja izteikt arī savu viedokli par olimpiādes norisi un uzdevumiem, esam tos apkopojuši. Skolēnu viedokļi bija atšķirīgi (Skat. pielikumā nr. 3  3. klasei, pielikumā Nr. 4 4. klasei).

Balvas un atzinības jūs varat saņemt Privātajā vidusskolā “Klasika” pie sekretāres, Krimuldas ielā 2.

Atpakaļ

Brīvības jēga ir tā, ka esi atkarīgs tikai no likumiem.

Voltērs