Tālr.: +371 67545584; +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

MŪSU PEDAGOGI

Ingrīda Iesalniece- Augustāne

„Darbu ar bērniem var raksturot kā brīnumainu krāsu paleti, kur sarkanā krāsa pauž īpašu mīlestību, zaļā - pacietību un mieru, dzeltenā pozitīvismu un smaidu, oranžā - piesātinātību un dažādību, zilā - cerību, baltā - tīrību un nevainību...Svarīga ir katra krāsa un tikai visu šo krāsu sajaukums veido profesionalitāti, kuras pamats ir dzīves gudrība un zināšanas”

Ingrīda „Klasikā” kopš 2001. gada  strādā kā pirmsskolas grupu vadītāja, vienlaikus bērnus ievedot burvīgajā mākslas pasaulē - palīdzot apgūt pirmās iemaņas zīmēšanā un gleznošanā. Skolotāja ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību, Bakalaura grādu pedagoģijā un Izglītības Zinātņu Maģistra grādu. Kā savas intereses akcentē teātri un pedagoģiju, ļoti patīk atpūta laukos savas ģimenes lokā. 

Ieva Paulauska

“Sākumā mēs bērnus mācam. Vēlāk paši no viņiem mācamies.” ( Rainis) 

Ieva “Klasikā” strādā kopš 1999. gada un sevi ir pierādījusi ne tikai kā administratīvais darbinieks un profesionāls, radošs pedagogs, pilnvērtīgi sagatavojot bērnus skolai, bet arī kā izpalīdzīgs un pretimnākošs kolēģis.

Skolotāja ir ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību, kā arī papildinājusi savas zināšanas dažādos kursos.  Ievai patīk laba literatūra un teātris, svarīgākā dzīves vērtība ir ģimene un bērni.

Viktorija Ostrovska

“No bērnu pareizas audzināšanas ir atkarīga visas tautas labklājība.” (Loks)

Viktorija “Klasikā” strādā kopš 2012. gada oktobra, mācot bērniem angļu valodu un organizējot metodisko darbu pirmsskolā sakarā ar angļu valodas apguvi šajā vecumposmā.

Skolotājai interesē ceļošana, literatūra un psiholoģija. Gan darbā ar bērniem, gan komunikācijā ar kolektīvu jūtams skolotājas intelektuālais spēks un diplomātiskums.

Viktorija Latvijas Universitātē ir ieguvusi Maģistra grādu angļu filoloģijā.

Irina Mačevska

„Kad mēs bijām bērni, mums ātrāk gribējās būt pieaugušiem.....Tomēr tagad, kad esam pieauguši, mums nereti rodas vēlēšanās atgriezties brīnišķīgajā un laimīgajā bērnībā. Tādēļ gribētos aicināt gan vecākus, gan pedagogus- paildzināsim bērniem to neaizmirstamo un burvīgo laiku, ko mēs visi saucam par bērnību.....” 

Irina „Klasikā” strādā kopš 2004. gada un viņas pieeja darbā gan ar bērniem, gan pieaugušajiem ir kā humora, veiksmīgas komunikācijas un radošuma apvienojums.

Skolotāja ieguvusi pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju un izglītības Zinātņu bakalaura grādu. Irinai interesē sports, zīmēšana, noformēšana, jautras izklaides, dzīvnieki un viņa mīl uzņemt viesus savās mājās.

Samira Mamedova

“Bērns var iemācīt pieagušo trim lietām: priecāties bez iemesla, vienmēr atrast sev nodarbi un būt uzstājīgam…”  (P. Koeljo)

Samira ir kopā ar mums “Klasikā” kopš 2015. gada septembra , mācot bērniem angļu valodu. Skolotāja beigusi Latvijas Universitāti, iegūstot profesionālo pedagoģisko izglītību kā angļu valodas skolotāja. Zināšanas tiek papildinātas dažādos British Council un Latvijas Universitātes organizētos kursos.

Samirai interesē ceļošana un grāmatas. Visvērtīgākais skolotājas dzīvē ir ģimene. Siltumu, ko Samira saņem savā ģimenē, audzinot meitiņu, skolotāja sniedz gan saviem mazajiem audzēkņiem, gan kolēģiem.

 

Ilona Kravčevska

„Lielākais audzināšanas noslēpums - māka panākt, lai fiziskie un prāta vingrinājumi vieni otriem kalpotu kā atpūta”. (Žans Žaks Ruso)
 

Ilona „Klasikā” strādā kopš 2009. gada, vadot sporta nodarbības un bērnu fitnesu pirmsskolas vecuma bērniem.

Skolotāja strādā ļoti atbildīgi un radoši. Jau ilgus gadus priecē Ilonas vadītie Sporta svētki, kuri kļuvuši par jauku un neatņemamu tradīciju „Klasikā”.
Ilonas intereses ir aktīva atpūta dabā, ceļošana un sports.

Skolotāja 2009. gadā ir absolvējusi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un ieguvusi izglītības zinātņu bakalaura akadēmisko grādu sportā, sporta skolotāja kvalifikāciju un fizioterapeita kvalifikāciju. 

Ilze Šaķe 

Valoda domu ietērps /S. Džonsons/

Ilze “Klasikā” strādā kopš 2012. gada, vadot bērniem logopēdiskās nodarbības.

Viņa atzīmē, ka logopēds ir speciālists, kurš diagnosticē un labo runas, valodas attīstības, lasīt un rakstītprasmes problēmas.

Skolotāja saskarsmē ir ļoti draudzīga un atvērta gan ar bērniem, gan kolēģiem.Pie Ilzes uz individuālajām nodarbībām bērni dodas ar prieku un interesi.

Ilzei patīk gatavot, dziedāt un dejot, vismīļākais gadalaiks – pavasaris!

Skolotāja ir beigusi RPIVA, iegūstot Bakalaura grādu pirmsskolas pedagoģijā un logopēdijā. Zināšanas tiek papildinātas dažādos Logopēdu Asociācijas rīkotajos kursos un semināros, skolotāja ir Logopēdu asociācijas biedre.

Kristīna Soloha

„Skolotājs ir kompass, kas skolēnos aktivizē zinātkāres, zināšanu un gudrības magnētus”. (Evers Garisons)

Kristīna strādā Klasikā kopš 2009 gada, mācot bērniem angļu valodu un vadot Klasikā dažādus pasākumus gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Kristīna studējusi Latvijas Universitātē, bakalaura grādu ieguvusi Komunikācijas zinātnē, bet maģistra studijas aizvadītas angļu valodas programmā "Baltic Sea Region Studies". Papildus apmeklēti dažādi kursi un semināri.

Kristīnai ir plašs interešu loks - patīk mūzika, teātris, literatūra, māksla un kultūras vēsture, kā arī diplomātija, starptautiskie un starpkultūru sakari, patīk iepazīt jaunus cilvēkus un ceļot. Patīk valodas, īpaši angļu un franču valodas. Patīk peldēt, burāt un braukt ar velosipēdu, kā arī vadīt pasākumus un atrasties uz skatuves

Kristīnas radošums un  enerģija palīdz ne tikai darbā ar bērniem, bet arī kolektīvā ienes īpašu dzirksti un pozitīvu starojumu.

Inga Bērziņa

"Mūzika dzimst trīs reizes: pirmoreiz komponistā, otrreiz- izpildītājā, trešo reizi- klausītāju sirdīs.” /D. Kabaļevskis/

Inga ”Klasikā” strādā kopš 2006. gada, attīstot bērnus muzikāli mūzikas un klavieru nodarbību laikā. Skolotāja beigusi Rīgas Izglītības un vadības augstskolu, iegūstot mūzikas skolotāja, kordiriģenta, klavierspēles skolotāja kvalifikāciju. Iegūts arī Bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā. Inga 2 gadus studējusi Klaipēdas konservatorijā, ir apgūta akordeona, kokles, klavieru, blokflautas, ērģeļu spēle.

Skolotāja ir sajūsmā par mūziku, ceļošanu un ļoti labprāt dodas pie jūras jebkurā gadalaikā. Skolotāja jau daudzus gadus mūs priecē ar talantu iemācīt bērniem skaisti dziedāt gan solo, gan ansamblī. Inga ir sirsnīga, atsaucīga un profesionāla skolotāja.

Laura Roze

„Katrs bērns ir kā unikāls mākslas darbs, kas prasa rūpīgu, pacietīgu un mīlestības pilnu attieksmi....”

Laura „Klasikā” strādā kopš 2006. gada. Laura ir ļoti nosvērta, atbildīga un profesionāla savā darbā. Interesē aktīvā atpūta- pārgājieni, slēpošana, velobraucieni, laba literatūra un labs kino.

Baiba Mukto-Pāvela

„Strādājot ar bērniem, ar humoru varu atzīt, ka pirmsskolas pedagogam ir jābūt plaša profila speciālistam...”

Baiba „Klasikā” strādā kopš kopš 2003. gada, ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību kā pirmsskolas skolotāja. Baibai interesē mūzika, teātris un Latvijas daba, ir liela pieredze darbā ar bērniem, īpašas aktierdotības un spējas pasākumu vadīšanā.

Pārsla Prokopoviča

„Bērni vienmēr ir ar kaut ko aizņemti. Tas ir visai derīgi, tāpēc ne tikai nav jātraucē, bet jādara tā, lai viņiem vienmēr būtu ko darīt.”(Kamenskis)

Pārsla „Klasikā” strādā kopš 2012. gada septembra kā pirmsskolas izglītības skolotāja, savu mīļumu un patieso sirsnību veltot latviešu plūsmas grupiņu bērniem.

Skolotāja ļoti mīl bērnus un jau no bērnības, auklējot un mācot lelles, zināja, ka reiz kļūs par pirmsskolas skolotāju.

Patīk dziedāt un dejot, braukt ar velosipēdu, bieži dodas velo izbraucienos ar ģimeni. Regulāri apmeklē kultūras pasākumus. Garšo saldumi, tāpēc patīk kaut ko gardu pagatavot svētku reizēm un ikdienai. 

Pārsla RPIVA Cēsu filiālē ir ieguvusi pirmsskolas un sākumskolas skolotājas kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu pedagoģijā. 

Jeļena Veselova

“Galvenais ir mīlestība pret bērniem un bērni to brīnišķīgi jūt…”

Jeļena “Klasikā” strādā kopš 2013. gada septembra, mācot bērniem angļu valodu.

 Skolotājas hobiji ir ceļošana, grāmatas un sports.Ik dienas jūt, ka skolotājai patiesu prieku sagādā darbs ar bērniem, kur Jeļena īsteno daudz interesantas un radošas idejas ne tikai angļu valodas apguves procesā, bet arī visas dienas garumā, esot kopā ar mazajiem pirmsskolēniem.

Jeļena Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā ieguvusi profesionālo Bakalaura grādu Kultūras vadībā. Šobrīd skolotāja  mācās RPIVĀ  par pirmsskolas izglītības skolotāju.

Guna Miķelsone

„Taisnīga uzslava bērnam vajadzīga tāpat kā saulesgaisma
ziediem”
(Bovijs)

Guna „Klasikā” strādā kopš 2006. gada, interesē aktīvā atpūta. Ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību un bakalaura grādu pedagoģijā. Prot labu kontaktu atrast gan ar mazākiem, gan ar lielākiem bērniem. Darbā sevi pierāda kā veiksmīgs, radošs un ļoti atbildīgs pedagogs.

Ilvita Veinšteine  "Mēs mācāmies kopā, jo katra diena ir kā aizraujošs un pamācošs piedzīvojums ne tikai bērniem, bet arī man," (saka Ilvita) 

“Klasikā” kopš 2016. gada septembra, palīdzot bērniem apgūt angļu valodu..

"- Lūk, mans noslēpums, tas ir ļoti vienkāršs: īsti mēs redzam tikai ar sirdi. Būtiskais nav acīm saredzams. - Būtiskais nav acīm saredzams, - atkārtoja mazais princis, lai neaizmirstu. - Tieši tas laiks, ko tu veltīji savai rozei, padara šo rozi tik nozīmīgu. -Tieši tas laiks, ko es veltīju savai rozei… - atkārtoja mazais princis, lai neaizmirstu. - Cilvēki ir aizmirsuši šo patiesību, - sacīja lapsa, - bet tev nevajag to aizmirst. Tev vienmēr jābūt atbildīgam par tiem, ko esi pieradinājis. Tev jāatbild par savu rozi… - Man jāatbild par savu rozi … - atkārtoja mazais princis, lai paturētu atmiņā."

Fragments no Antuāna de Sent-Ekziperī "Mazais princis".

Ilvita ieguvusi Bakalaura grādu Biznesa vadībā, ka arī 1. līmeņa augstāko izglītību.

  Savukārt, ļoti vertīgu dzīves un pedagoģisko pieredzi skolotāja guvusi, mācoties un strādājot ASV ar dažādu vecumu, kultūru un sociālo slāņu bērniem.

Ceļš līdz pedagoģijai skolotājai bija liels pārsteigums, jo, pēc studiju beigšanas, Ilvita aktīvi un aizrautīgi bija uzsākusi darbu biznesa vidē, taču aicinājums brīvprātīgi mācīt bērnus svētdienās, izmainīja visu dzīvi.

 "Dzīvē notiek dažādi negaidīti pavērsieni, bet mums vienmēr ir izvēle.Es izvēlējos ceļu, par ko mani daudzi nosodīja, taču es zinu, ka darbs biznesā man nekad nedos to piepildījumu, ko saņemu darbā ar bērniem, jo tas ir mans aicinājums - būt skolotājai," saka Ilvita.

Ilvita sadarbībā ar bērniem sevi pierāda kā atbildīgs, sirsnīgs un radošs skolotājs….

Lidija Gornova

„Viduvējs skolotājs iepazīstina. Labs skolotājs skaidro. Izcils skolotājs rāda. Liels skolotājs iedvesmo”. (Stropi Arthur Ward)

Klasikā strādā kopš 2015. gada, sākotnēji veicot skolotāja palīga pienākumus, bet kopš 2016. gada novembra, pildot arī pirmsskolas skolotāja darbu. 

  Lidija 2016. gada septembrī uzsākusi studijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pirmsskolas izglītības skolotājs” Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akademijā .

Skolotājai patīk dejot, lasīt labas grāmatas un pavadīt laiku ar savu ģimeni pastaigās, sarunās un spēlēs.

Lidija savu darbu dara ar lielu atbildības sajūtu, centību un mīlestību.

Devika Evsikova 

Mums nav jācenšas būt pārākiem pār bērniem, mēs esam sliktāki par viņiem. Un, ja arī mēs viņiem ko mācam, lai padarītu tos labākus, tad viņi mūs dara labākus mums pieskaroties.

(F. Dostojevskis)

„Klasikā” kā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja strādā kopš 2016. gada rudens.

Devika 2017. gada pavasarī pabeigs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un saņems bakalaura grādu akadēmiskajā vokālā. Skolotāja brīvajā laikā spēlē bass ģitāru muzikālajā grupā "Baraka".

Mūzika Deviku iedvesmo, lai veidotu interesantas spēles bērniem. Devika akcentē, ka galvenais visā mācību procesā ir mīlestība. Tikai ar mīlestību var iepazīstināt bērnus ar brīnišķīgo mūzikas pasauli.

Skolotāja darbā ar bērniem ir ļoti radoša un enerģiska.