Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

Meistarklase matemātikā

    Pēc Latviešu valodas aģentūras iniciatīvas un lūguma privātajā vidusskolā „Klasika”  no 2014.gada 30.oktobra līdz 2015.gada 29.janvārim tika organizēta pedagogu meistarklase „Metodisko paņēmienu daudzveidība matemātikas stundā multilingvālā vidē”, ko vadīja matemātikas skolotāja Tatjana Vinokurova kopā ar kolēģi – matemātikas skolotāju Ināru Vasiļevsku. Abu skolotāju veidotās multilingvālās nodarbībās  pieredzi un jaunas idejas savam darbam guva 12 pedagogi no visas Latvijas. Skolotāju lomā  šajās nodarbībās bija ļauts iejusties arī skolēniem – starptautiskā eTwinning un Comenius projekta „MMM: More  Meaningful Math” (koordinatore – skolotāja Tatjana Vinokurova) dalībniekiem. Skolēni pārliecinoši demonstrēja to,  ka matemātikas zināšanas ir interesanti un lietderīgi apgūt ne tikai dzimtajā, bet arī angļu valodā. Meistarklases mērķis bija vispārizglītojošo skolu matemātikas skolotāju kompetenču pilnveidošana multilingvisma izglītības atziņu un nostādņu integrēšanai matemātikas stundu vadīšanā, uzdevumu un darba organizācijas formu mērķtiecīga plānošana, skolotāju radošās darbības aktivizēšana, kā arī multilingvālās izglītības popularizēšana.
Meistarklases nodarbību cikls sastāvēja no 5 nodarbībām:

1. Ārpusklases multilingvālā nodarbība „Gulivera meža mantojums”;

2. Origami un praktiskā ģeometrija ar matemātikas terminu apgūšanu angļu valodā;

3. Iepazīšanās ar dinamisko matemātikas datorvidi GeoGebra. Tēmas “Funkcijas” apgūšana ar GeoGebras angļu versijas palīdzību. Apvienotās matemātikas stundas 9.a klasē (latviešu plūsma) un 9.b klasē (krievu plūsma) apmeklēšana;

4. Dinamiskās matemātikas datorvides GeoGebra izmantošana ģeometrijas mācīšanā. Pētnieciskā uzdevuma veikšana ar GeoGebras palīdzību par tēmu “Figūru laukumi”. Apvienotās matemātikas stundas 9.a klasē (latviešu plūsma) un 9.b klasē (krievu plūsma) apmeklēšana;

5. Ārpusklases multilingvālā aktivitāte “Latvijas dārgumi. Latviešu Dziesmu un deju svētki matemātiķa acīm” starptautiskā eTwinning un Comenius projekta “More Meaningful Math” ietvaros ar vidusskolēnu piedalīšanos.

 Pedagogi – meistarklases dalībnieki nodarbību noslēgumā saņēma Latviešu valodas aģentūras sagatavotās apliecības par piedalīšanos, dalījās savā pieredzē un atzinīgi novērtēja meistarklases vadītāju darbu un nodarbību kvalitāti, pateicās par gūtajām vērtīgajām idejām turpmākajam darbam.

Atpakaļ