Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

Latvijas valsts simtgades svinības privātā vidusskolā "Klasika"

Latvijas valsts simtgades svinību uzdevumi:
1. stiprināt valstiskuma apziņu, aktualizēt Latvijas valstiskuma vēsturi, godinot valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības rezultātu;
2. apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. gadsimta valsts vērtības;
3. cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu;
4. daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus;
5. modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti;
6. stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai;
7. radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un jaunrades darbus;
8. vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un starpkultūru attiecību veidotāju. 

avots: https://lv100.lv/

Atpakaļ